Inloggen

Om gebruik te maken van de acties en voordelen van MijnMitsubishi moet u inloggen, of zich registreren als u nog geen account hebt.


Wachtwoord vergeten
Nog geen account? Registreer u hier

PRIVACYBELEID

Mitsubishi Motors Sales Nederland B.V. (“MMSN”), de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Dit privacybeleid beschrijft het beleid van MMSN met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens (“Privacybeleid”). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website MijnMitsubishi.nl en alle gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. MMSN is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

  • MMSN verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden.
  • Indien u ons een e-mail stuurt worden uw persoonsgegevens door ons, en/of vennootschappen uit de Mitsubishi groep, gebruikt om uw vraag, opmerking of informatie verzoek te kunnen beantwoorden. Bovendien kunnen wij en/of vennootschappen uit de Mitsubishi groep, uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een wettelijk voorschrift, voor marketing doeleinden en in verband met de levering van onze producten en/of services.
  • Indien u solliciteert naar een functie binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het behandelen van uw aanvraag.
  • MMSN verwerkt alleen die gegevens die in een voorkomend geval noodzakelijk zijn voor de hiervoor genoemde doeleinden. De door u verstrekte gegevens (bijv. naam, adres, opleiding, talenkennis etc.) kunnen zowel door de bevoegde medewerkers van onze personeelsafdeling alsook door de bij de selectieprocedure betrokken personen ingekeken worden. Alle betrokkenen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij mededeling wettelijk verplicht is of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
  • Voor het uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten kan MMSN externe partijen inschakelen, zowel binnen als buiten de Mitsubishi groep waarmee uw persoonsgegevens worden gedeeld. Deze partijen, inclusief service providers (voor bijvoorbeeld hosting en onderhoudsactiviteiten), kunnen in landen buiten de EU gesitueerd zijn waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie zoals omschreven in de EU Data Protection Directive 95/46/EC. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.
  • Behoudens het bovengenoemde, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij u ons specifiek toestemming hebt gegeven om dit te doen, of indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten die u wenst te gebruiken, of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw rechten

  • U heeft het recht door ons geïnformeerd te worden over welke persoonsgegevens van u wij beschikken. U hebt de mogelijkheid ons te verzoeken deze gegevens te verbeteren aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren. Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met de MMSN via het contactformulier .